ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-876-554>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ภาพกิจกรรม อบต.ดงบัง

2022-06-23-08-36-24
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยท่านชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 7 ครั้ง
2022-06-21-07-55-20
นที่ 21 มิถุนายน 2565นำโดย ท่านชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 2 ครั้ง
7
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นำโดยท่านชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 5 ครั้ง
2022-06-14-04-48-08
วันที่13มิ.ย.65 เวลา14.00น.นำโดยนายชูวิทย์ ร่องแรง นายกอบต.ดงบัง พร้อมด้วย...
เปิด 2 ครั้ง
2022-06-09-15-06-55
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โดยท่านนายกชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 3 ครั้ง
2022-06-08-01-39-03
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังโดยท่านนายกชูวิทย์...
เปิด 2 ครั้ง
2022-06-02-02-00-25
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายกชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 6 ครั้ง
2022-05-25-12-08-06
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดย นายชูวิทย์...
เปิด 7 ครั้ง
2022-05-23-08-26-08
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายชูวิย์...
เปิด 10 ครั้ง
big-cleaning-day-2
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังโดยท่านนายกชูวิทย์...
เปิด 12 ครั้ง
2-1-2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 12 ครั้ง
19-2
วันพฤหัสฯ ที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่นตำบลดงบัง...
เปิด 17 ครั้ง
co19
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 20 ครั้ง
covid
 วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 38 ครั้ง
4-2565
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 22 ครั้ง
kick-off
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 24 ครั้ง
2022-03-30-12-16-18
วันที่29-30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายกชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 20 ครั้ง
1-1
นที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 25 ครั้ง
210365
 วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชูวิทย์...
เปิด 40 ครั้ง
2022-02-26-03-51-35
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชนัญญู...
เปิด 51 ครั้ง
big-cleaning-day
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นางนฤชล พิมเพ็ง...
เปิด 54 ครั้ง
2022-02-21-09-20-15
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์...
เปิด 46 ครั้ง
ci-2
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นำโดยนางนฤชล พิมเพ็ง...
เปิด 77 ครั้ง
faidinso
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง...
เปิด 49 ครั้ง
ci
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 09.30 น. นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์...
เปิด 51 ครั้ง
2019-covid-19
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายชูวิทย์ ร่องแซง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 72 ครั้ง
19
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นา​ยชูวิทย์ ร่องแซง...
เปิด 75 ครั้ง
2022-01-10-04-53-43
วันที่ 7 มกราคม 2565เวลา 13.30 น. นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง...
เปิด 67 ครั้ง

ข่าวจาก กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

:::ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:::

ข่าวผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • สถ. เตรียมความพร้อมท้องถิ่น รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • สถ. หนุนเสริมองค์ความรู้ผู้บริหารท้องถิ่น สร้างผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นมืออาชีพ
  • อธิบดี สถ. พบปะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
  • สถ. ร่วมมือ JICA แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประชากรสังคมผู้สูงอายุ
  • มท. ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ

ข่าวราชการ

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ