ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก update_icon_update

        องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยท่านชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบหมายให้นายสาธิต ตรงประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก