ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

มอบทรายอะเบท และน้ำยาพ่นกำจัดยุง update_icon_update

นที่ 21 มิถุนายน 2565
นำโดย ท่านชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คณะผู้บริหาร พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงบัง พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการมอบทรายอะเบท และน้ำยาพ่นกำจัดยุง เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายอันเป็นสาเหตุของโรคระบาดไข้เลือดออก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง และ อสม.ทุกหมู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง