ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โดยท่านนายกชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบหมายงานสาธารณสุข และงานป้องกันฯ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ บ้านดงบัง หมู่ที่1 จำนวน 99 ตัวและบ้านทรายสะอาด หมู่ที่ 5 จำนวน 60 ตัว