ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายชูวิย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประธานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อหารือในการปรับแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ