ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ตรวจคัดกรองเชิงรุก ตามมาตรการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดงบัง

วันพฤหัสฯ ที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่นตำบลดงบัง และลูกจ้าง ตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุก ตามมาตรการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดงบัง  ผลเป็นลบทุกคน