ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสภากาแฟชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอคอนสาร ครั้งที่ 4/2565

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยท่านนา​ยชูวิทย์ ร่องแซง นาย​กองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง​ นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอคอนสาร ครั้งที่ 4/2565 ณ.ศาลาปู่หมื่นอร่ามกำแหง ตำบลคอนสาร