ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สำรวจคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่29-30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายกชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบหมายนางนิตยา จรูญชาติ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน และ นางสาวทัศนีย์ ตราเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ได้ออกพื้นที่ในเขตตำบลดงบังทุกหมู่บ้าน เพื่อสำรวจคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง