ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สมัยสามัญวิสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

นที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  สมัยสามัญวิสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ