ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สนับสนุนและส่งมอบเตียง ให้กับทางศูนย์พักคอยตำบลดงบัง

 วันที่ 21 มีนาคม 2565
เวลา 15.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ได้สนับสนุนและส่งมอบเตียง ให้กับทางศูนย์พักคอยตำบลดงบัง (CI)