ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ส.อ.จำเริญ ศรีขรา รองนายกฯ และพนักงานอบต.ดงบัง ได้ลงพื้นที่ในการสร้างฝายมีชีวิต

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกฯ พร้อมด้วยส.อ.จำเริญ ศรีขรา รองนายกฯ และพนักงานอบต.ดงบัง ได้ลงพื้นที่ในการสร้างฝายมีชีวิต ร่วมกับนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร หน่วยงานราชการ จิตอาสา ณ บ้านนาบัว ม.9 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ