ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมบุคลากร/เจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคาร ถนนหน้า อบต.