ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

อบต.ดงบัง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น.
นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยงานป้องกันฯ งานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงบัง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)