ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย(CI) ตำบลดงบัง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลดงบัง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นำโดยนางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นายวิมาน ฐานวิเศษ ผอ.กองช่างนายสาธิต ตรงประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยงานป้องกันฯ งานสาธารณสุข พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายทรรศยุ เชาว์ผักปัง ผอ.รพ.สต.ต.ดงบัง
ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย(CI) ตำบลดงบัง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลดงบัง