ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายชูวิทย์ ร่องแซง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคตำบลดงบัง ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และศูนย์พักคอยตำบลดงบัง (CI)