ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

มอบนโยบายและประชุมพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างบุคลากร

วันที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 13.30 น.
นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นประธานประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบนโยบายและประชุมพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อวางแผนหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ